خط مشی سیستم مدیریت ایمنی شرکت هواپیمایی زاگرس

شرکت هواپیمایی زاگرس خط مشی سیستم مدیریت ایمنی خود را بر اساس استاندارد ICAO, Doc 9859 و الزامات سازمان هواپیمایی کشوری مدون نموده و همواره مدیریت ارشد شرکت از طرف هئیت مدیره و سلسله مراتب مدیریت به همه پرسنل شرکت، باورهای غیر محتاطانه و مخاطره آمیز را که در کار نهفته است تا سر حد امکان شناسایی و در تمام عملکردها، اقدامات، تصمیم گیری ها، رسیدگی ها، ریشه یابی و اقدامات اصلاحی مطابق بااصول و فرایندهای سیستم مدیریت ایمنی اعلام و اجرا می نماید.
با نام قادر متعال، اعلام می کنیم که در نایل شدن به اهداف سیستم مدیریت ایمنی در صنعت هوانوردی که خالی از عملیات خطرآفرین و حوادث باشد، از هیچ گونه اقدام موثر و بهره گیری از کلیه منابع و ابزارهای در دسترس داخلی و خارجی جهت دستیابی به بالاترین استانداردهای سیستم مدیریت ایمنی در تمامی محیط کاری و فعالیتهای عملیاتی مضایقه نمی کنیم.
مدیریت شرکت با نهایت مسئولیت و پاسخگویی برای ایجاد محیط و شرایطی ایمن که اعتقادات پرسنل را در ایمنی هوانوردی بطور موثر در کار تقویت می نماید همواره بر آن است تا هر گونه منابع ممکن آموزشی، توسعه برنامه ها، ابزار و فرایندهای سیستم مدیریت ایمنی جهت رشد فرهنگ ایمنی پرسنل در تمام سطوح را به تصویب رسانده و در اجرایی نمودن آنها در یک پروسه زمانی تلاش نماید.
اعتقادات ما بر گرفته از سیستم مدیریت ایمنی در زمینه ارسال گزارشات ایمنی و مشارکت در اجرایی نمودن سیستم مدیریت ایمنی نه تنها تنبیهی نبوده بلکه موجب اعتماد، شفاف سازی و تقویت فرهنگ ایمنی می باشد. همچنین آگاهیم که فرایند های سیستم مدیریت ایمنی و راندمان کاری در تضاد با هم نبوده بلکه متقابلاً تقویت کننده یکدیگرند.
بنابراین هدف اصلی سیستم مدیریت ایمنی تضمین کننده ارتقاء سطح ایمنی شرکت با حفظ و نگهداری منابع انسانی و سرمایه های موجود در چارچوب تفکر پیشگیرانه ( proactive and not Reactionary ) از بروز حوادث و سوانح می باشد.

آخرین اخبار زاگرس

  • title
  • title
  • title
  • title