شرایط اعطاء نمایندگی فروش بلیط شرکت هواپیمائی زاگرس

تصویر مجوز بند الف دفتر خدمات مسافرت هوائی.

نامه تأئیدیه مدیر فنی بند الف.

یک نسخه تصویر اساسنامه + آگهی تأسیس + آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی کشور.

آخرین اخبار زاگرس

  • title
  • title
  • title
  • title