خدمات پروازی

شركت هواپیمایی زاگرس، ایمنی پروازها و آرامش مسافران را سرلوحه كارخود قرار داده است. برای رسیدن به این اهداف ، زاگرس ناوگان خود را به هواپیماهای غربی از نوع جت دو موتوره ام .دی (بوئینگ) ساخت كشور آمریكا مجهز کرده است.
هواپیمای یاد شده دارای امتیازات متعددی است كه به چند نمونه از آنها در زیر اشاره می شود:

ایمنی در طراحی و ساخت هواپیما بسیار مورد توجه بوده به طوری كه برای همه موارد احتمالی كه ممكن است در پروازحادث شود امکانات و تسهیلات لازم پیش بینی شده است.

مکان خاص در پرواز مثل صندلی خوابیده یا صندلی نزدیک به سرویس بهداشتیموتور های هواپیما در قسمت انتهایی بدنه هواپیما قرار گرفته اند تا کمترین مقدار سرو صدا به داخل کابین منتقل شود.

برای تأمین ایمنی پرواز و امنیت مسافرین اقدامات موثر، پیش بینی و تدارك دیده شده است . آموزش های ایمنی پرواز در زمان شروع پرواز به مسافرین داده می شود.

آخرین اخبار زاگرس

  • title
  • title
  • title
  • title