خدمات ویژه هواپیمایی زاگرس

خدمات ویژه خدماتی هستند که در طول سفر هوایی به مسافران سالمند، معلول، نابینا، کودک بدون همراه، خانم های باردار و بیمارانی که ار نظر پزشکی مجاز به مسافرت هوایی هستند داده می شود. در صورتی که مسافران ویژه در زمان مناسب و قبل از سفر هواپیمایی را مطلع نمایند، براساس مقررات یاتا شرکت های هواپیمایی به ارائه خدمات به مسافران ویژه هستند.
شرکت هواپیمایی زاگرس در راستای آرامش و آسایش مسافران سالمند، بیماران و یا اشخاصی كه معلولیت های جسمی دارند امكانات ویژه ای را پیش بینی و تدارك دیده است که در صورت درخواست مسافر و یا تشخیص کارکنان زمینی و یا پروازی شرکت به شرح زیر به صورت رایگان در اختیار آنان قرار می گیرد.

صندلی چرخدار

مکان خاص در پرواز مثل صندلی خوابیده یا صندلی نزدیک به سرویس بهداشتی

کپسول اکسیژن

آخرین اخبار زاگرس

  • title
  • title
  • title
  • title