شرایط ابطال و استرداد بلیط های داخلی

هر گونه تغییر در پرواز داخلی شامل جریمه بوده و درصد جرایم مشابه شرایط کنسلی می باشد
کلاس B :
- تا 24 ساعت قبل از پرواز با کسر 20% از بهای بلیط قابل استرداد می باشد و پس از آن با کسر 40% قابل استرداد است.
کلاس M:
- تا 24 ساعت قبل از پرواز با کسر 30% از بهای بلیط قابل استرداد می باشد.
- تا 12 ساعت قبل از پرواز با کسر 40% از بهای بلیط قابل استرداد است.
- از 12 ساعت قبل از پرواز با کسر 50% از بهای بلیط قابل استرداد است.
کلاس Q:
- تا سه روز قبل از پرواز با کسر40% از بهای بلیط قابل استرداد می باشد و پس از آن با کسر 70% قابل استرداد است.
تبصره :
مسافر مراجعه نکرده (No Show) : به مسافری اطلاق می شود که به کانتر مراجعه نکرده است و شامل جریمه می باشد.
مسافر جا مانده ( No Show ) : به مسافری اطلاق می شود که از خدمات پرواز استفاده نموده ولی به گیت نهایی مراجعه نکرده است و از پرواز جامانده است . لذا به این مسافر هیچگونه مبلغی تعلق نمی گیرد.
بقیه کلاس ها Non Refund بوده و شامل قوانین استرداد نمی باشد.

آخرین اخبار زاگرس

  • title
  • title
  • title
  • title