شرکت هواپیمایی زاگرس موفق به دریافت گواهینامه مرکز مدیریت تداوم صلاحیت پرواز (Part M) شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت هواپیمایی زاگرس به نقل از مهندس اکبر باقری معاون فنی و مهندسی؛ این شرکت با هدف توسعه و ارتقای سطح کیفی مهندسی و تعمیرات هواپیما، موفق به دریافت گواهینامه Part M شد.
تیم ممیزی اداره کل قابلیت مهندسی پرواز سازمان هواپیمایی کشوری در فروردین ماه سال جاری با صرف 188 نفرساعت، مرکز مدیریت تداوم صلاحیت پروازی شرکت هواپیمایی زاگرس را تحت ممیزی قرار دادند و بر اساس شیوه نامه بخش (M (CAO – IRI Part M این مرکز را تایید کردند و گواهینامه ای با اعتبار 3 سال به شرکت هواپیمایی زاگرس اعطا کردند.
اخذ این گواهینامه نشان از موفقیت شرکت هواپیمایی زاگرس در بحث مدیریت تداوم صلاحیت پروازی دارد.
باقری گفت؛ معاونت فنی توانسته است به خوبی از عهده مدیریت و برنامه ریزی چک های دوره ای هواپیماهای خود بر اساس آخرین دستور العمل های تعمیراتی کارخانه سازنده، برآید و در همین راستا موفق به دریافت گواهینامه مربوط از سازمان هواپیمایی کشوری شود.
وی افزود؛ پس از اخذ این گواهینامه، بخشی از اختیارات و مسئولیت های سازمان هواپیمایی کشوری به مرکز مدیریت تداوم صلاحیت پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس تفویض شده است و این مرکز با بهره گیری از امکانات نرم افزاری و دانش و تجربه متخصصان خود می کوشد تا وظایف خود در حیطه برنامه ریزی تعمیرات و مهندسی را، به نحو شایسته ای انجام دهد و نوید بخش پروازهای با سطح ایمنی بالایی باشد.

آخرین اخبار زاگرس

  • title
  • title
  • title
  • title