پرسش های متداول واحد اداری

قبل از تماس با واحد اداری هواپیمایی زاگرس ، سوالاتی که همکاران مکررا پرسیده اند را مطالعه نمایید.