پرسش های متداول

لطفا قبل از تماس با واحد های روابط عمومی یا خدمات فرودگاهی هواپیمایی زاگرس ، سوالاتی که مکررا پرسیده شده اند را مطالعه نمایید.