بزرگسال
کودک
2تا12سال
کودک
زیر2سال

با توجه به سياست های پليس فرودگاهها، تنها مسافرانی که این شرايط را دارند پذيرفته می شوند.

جهت دریافت کارت پرواز و انتخاب صندلی روی گزینه پذیرش آنلاین کلیک کنید

زمانبندی پذیرش مسافر

کانتر پرواز 30 دقیقه قبل از پرواز بسته می شود و از پذیرش مسافران بعد از ساعت اعلام شده جلوگیری به عمل خواهد آمد.

گیت خروج 15 دقیقه قبل از پرواز بسته خواهد شد.

هزینه بلیط مسافری که کارت پرواز خود را دریافت و به گیت خروجی مراجعه نکرده غیر قابل استرداد می باشد.

حضور مسافرین محترم توانخواه و ویلچری دو ساعت قبل از ساعت پرواز در ترمینال فرودگاه الزامی است.